Școala Gimnazială

MIHAI EMINESCU

ALBA IULIA

„Când începi educația unui copil să te gândești în primul rând ce fel de om va fi și nu ce fel de meserie va avea. Conținutul personalității este dat de calitățile morale, profesia este numai un mijloc de manifestare a acesteia.”

Mihai EMINESCU

Viziunea și misiunea școlii

O școală de prestigiu, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, pentru asigurarea condițiilor materiale adecvate unui învățământ modern și de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

Program audiențe:

Director - Lavinia Poşogan

Director adjunct - Buda Andra Luiza

ORAR

GALERIE FOTO