Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă nedeterminată, în data de 19 octombrie 2020, ora 9-proba practică și ora 12-interviu. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.