Evaluare Națională clasa a VIII-a

ORDIN nr. 5.455 din 31 august 2020

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021.

Descarcă: Ordin 5.455   Ordin 5.455 modificat

OMEC nr. 4115/2020

privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat nafionalt în anul școlar 2019-2020.

Descarcă: OMEC 4115

Ordin 4440/2020

pentru modificarea si completarea ordinului ministrului educatiei nationale nr 4916-2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a-VIII-a.

Descarcă: Ordin 4440-2020

Ordinul nr. 4267/841/2020

pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Descarcă: Ordin 4267

OMEC nr. 4248/2020

cu modificările și completările ulterioare la OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Descarcă: OMEC 4248

Procedura nr. 26651/2019

cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist care  susțin examenele nafionale: evaluazea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat — sesiunea 2019, valabilă și pentru anul școlar 2019-2020.

Descarcă: Procedura 26651

Ordinul nr. 4266/840/2020

pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.

Descarcă: OMEC-OMS 4266/840

Teste antrenament Evaluare Națională

https://rocnee.eu/testeantrenament/