Prezentarea școlii

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alba Iulia


Este o şcoală modernă. Dincolo de ziduri descoperiţi:

 • Resurse materiale de înaltă calitate şi eficienţă

- în fiecare clasă:

 • Calculatoare
 • Videoproiectoare
 • Panouri video – ecrane mobile
 • Mobilier adecvat
 • Table magnetice
 • Table ecologice
 • Cameră de documente
 • Terminale pentru creare teste
 • Dotare pentru CLASA VIITORULUI

-în incinta şcolii:

 • Bibliotecă activă, foarte îndrăgită de elevi
 • Sală de sport
 • Teren sintetic
 • Resursa umană – Cadre didactice cu o înaltă ţinută profesională şi morală, titulare, care:
 • Aplică metode moderne de predare-învăţare, activ-participative, centrate pe elev
 • Implică elevii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
 • Adaptează demersul didactic particularităţilor de vârstă ale elevilor, interesului şi personalităţii acestora
 • Elevii, componenta beneficiară a şcolii, care dă sens întregii activităţi:
 • Pot studia limbi străine – engleză, franceză, germană
 • Pot fi încadraţi, la cerere, în programul „Şcoală după şcoală”
 • Pentru siguranţa lor, perimetrul şcolii este supravegheat video

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” valorifică potenţialul fiecărui elev în scopul

 • De a forma personalităţi integre, printr-o instrucţie şi educaţie modernă;

De a oferi tuturor copiilor şansa de a se dezvolta şi afirma plenar şi original şi de a se forma pentru viaţa reală, în spiritul valorilor morale şi creştine.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” oferă calitate, performanţă şi pragmatism.

Învăţătorii de la clasele pregătitoare şi psihologul şcolii acţionează în vederea realizării unui echilibru real între aşteptările părinţilor, copiilor şi ale şcolii, în demersul didactic.

Şcoala încearcă să faciliteze ruperea barierelor dintre:

 • Copil şi părinţi;
 • Copil şi dascăli;
 • Părinţi şi şcoală.

Deosebit de eficiente sunt activităţile prin care părinţii învaţă să îşi cunoască copilul: şcoala părinţilor, activităţi comune, copii - părinţi, lectorate, comunicări perseverente.

În clasa pregătitoare, părinţii oferă şcolii cel mai preţios dar, copilul. Acesta este ca o mlădiţă fragilă, pe care şcoala se angajează:

 • să-l protejeze;
 • să-l înţeleagă;
 • să-l ajute;
 • să-l instruiască;
 • să-l educe

şi în mod deosebit, să-i dea încredere şi forţa de a se ridica, de a se afirma, ca un om integru, capabil să-şi etaleze sublimul uman prin cele mai preţioase moduri de exprimare.

Cheia succesului se află însă, în colaborarea intensivă între familie, şcoală şi copil, colaborare pe care o dorim pe tot parcursul şcolarităţii.

O echipă competentă, un singur interes: ELEVUL